Đường bộ
Dự án đường nối Khánh Lê với tỉnh Lâm Đồng

1. Địa điểm xây dựng:
  Dự án tuyến chạy qua Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm đầu tuyến tại cột Km37 tỉnh lộ 2, điểm cuối tại ranh giới tỉnh Lâm Đồng (nối vào đường ĐT723 của Lâm Đồng). Tổng chiều dài tuyến là 32.065 Km.
2. Qui mô dự án:
  Cấp đường:
    Cấp quản lý cấp IV, cấp kỹ thuật 40
  Qui mô mặt cắt ngang:
      Mặt đường 2 làn xe: 2x3.0m = 6.0m
      Lề gia cố:  2x1.0m = 2.0m
      Lề không gia cố: 2x0.5m = 1.0m
      Tổng chiều rộng nền 9m
  Kết cấu mặt đường
      Bê tông nhựa, Eyc = 1270 daN/cm2, dốc ngang mặt đường 2 mái I = 2%..
  Tải trọng thiết kế cầu: H30 – XB80
  Công trình Cầu:
      Toàn tuyến thiết kế 2 cầu là cầu Bến Lội tại Km36+109.08 dài 85.6m và cầu Gộp Dài tại Km55+149.79 dài 78m
    Tần suất thiết kế:
      Cho cầu P=1%, cống P=4% bằng tần suất thiết kế nền đường.
3. Thời điểm thiết kế: năm 2004
4. Thời điểm đưa vào sử dụng: năm 2007
 

Chủ đầu tư
Một số hình ảnh dự án