Khoa học công nghệ
Khoa học công nghệ
Bản tin khoa học và công nghệ GTVT tháng 12-2009
18/12/2009

Cọc ván thép có độ cứng cao kết hợp bởi cọc ván thép hình mũ và dầm chữ H

Trình bày: Kei Teshima (MSC(Eng), P.E.JP., IntPE(JP), APEC Engineer (Civil))

Ứng dụng của cọc ván thép trong công trình bờ kè cảng Long Tân - Đồng Nai

Trình bày: Th.s Ngô Châu Phương, Th.s Vũ Việt Hưng và K.S Phạm Ngọc Bảy

Thi công kết cấu ngầm trong khu đô thị có diện tích thi công hẹp phương pháp tường chắn cọc ván thép

Trình bày: Yutaka Sakata (MSC(Eng), P.E.JP., IntPE(JP), APEC Engineer (Civil))